Idrætsbørnehaven Rymarksvej

Adresse
Rymarksvej 131
2100 København Ø
Danmark

Bygherre
Københavns Kommune, ByK


Byggeprincip
Limtræ

Facadebeklædning
Andet materiale, Ubehandlet træ

Opført
2017

Foto
KANT arkitekter a/s

IdrætsbørnehavenRymarksvej1500px

Idrætsbørnehaven er en udflytterbørnehave, som ligger med adgang til de store, åbne udearealer i og omkring Mindelunden på ydre Østerbro. Bruttoetagearealet er på 1.000 m2 og der er plads til syv grupper svarende til 154 børn. Børnehaven er skabt med fokus på bæredygtighed og med plads til leg og bevægelse. Træ var et oplagt materialevalg, idet det giver et godt indeklima, ældes smukt og kan tåle at blive brugt – noget der ifølge KANT arkitekter (nu Sweco Architects) er væsentligt i en idrætsbørnehave.

Børnehaven er et pilotprojekt indenfor certificeringsordningen DGNB, der gør bæredygtighed målbart. Institutionen er opført ud fra DGNB’s principper om bæredygtighed, hvilket har haft betydning i forhold til blandt andet materialevalg, holdbarhed og vurdering af levetidsomkostninger. De bæredygtige principper har været på dagsordenen lige fra det indledende idéoplæg og byggeprogram til udførelse.

Pædagogik og bevægelse i centrum
Bygningens langstrakte bygningskrop udnytter grunden optimalt og spejler de omkringliggende barakbygninger; en typologi, der stammer tilbage fra områdets tid som kaserneområde. Bygningens volumen og placering af funktioner er tilrettelagt ud fra et fokus på at skabe mest mulig synergi mellem inde- og udeliv og bedst mulig udnyttelse af dagslys.

Børnehaven kombinerer tre rumligheder; nærværet i den enkelte lille ”stue”, de større multifunktionelle bevægelseszoner samt udearealerne, som indbyder til leg og aktivitet. Dermed er der skabt gode fysiske rammer for at arbejde med børnene i både mindre og større grupper. Og ved at åbne facaden mod udearealerne både fra stuer og fællesrum, skabes en umiddelbar adgang til udearealerne, som understøtter institutionens fokus på idræt og bevægelse.