Få indblik i erfaringerne fra 45 byggerier

Lisbjerg_1920x925
23.05.2023

Ny rapport fra BUILD har undersøgt klimapåvirkningen fra 45 byggerier, og præsenterer desuden et katalog med de fleste af disse byggerier. Her er det muligt at få indblik i de forskellige erfaringer med fugt, brand, holdbarhed og økonomi for det enkelte byggeri.

BUILD har undersøgt det klimamæssige potentiale for brug af biobaserede materialer i byggeriet. Rapporten giver indblik i 45 træbyggeriers klimapåvirkning sammen med de praktiske udfordringer, der kan være ved at bruge træ i byggeriet. I rapporten indgår en casesamling med 35 af træbyggerierne – et opslagsværk til inspiration for dem, som ønsker at bygge med træ i fremtiden.

Download rapporten

”Træ har en række fantastiske egenskaber og kan i mange tilfælde bidrage til reducerede klimapåvirkninger fra byggeriet. Men det kommer meget an på, hvilke strategier, der er lagt for anvendelsen af træ. Det gælder i øvrigt også alle andre byggematerialer. F.eks. bør man altid tage højde for at recirkulere træet mest muligt ved at genbruge og genanvende. Og så er det selvfølgelig helt afgørende at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der også tages hensyn til biodiversiteten og bevarelse af kulstoflagrene i skovene,” siger Camilla Ernst Andersen, hovedforfatter på rapporten og Ph.d.-studerende ved BUILD på Aalborg Universitet.

41 ud af 45 cases ligger under CO2-kravene

Biobaserede materialer som træ adskiller sig fra de konventionelle materialer ved evnen til at lagre CO2. Det betyder, at byggebranchen i stigende grad forsøger at inkorporere træ i bygningsdesignet netop på grund af det mulige potentiale for at reducere klimapåvirkninger. Rapporten kigger nærmere på byggerier, som spænder fra 12 og ned til 3 kg CO2/m2. 41 ud af 45 cases ligger under CO2-kravene i Bygningsreglementet på 12 kg CO2-ækv/m²/år gæl­dende for bygninger over 1000 m2.

“Træ og andre biogene materialer kommer med stor sandsynlighed til at spille en større rolle i fremtidens byggeri grundet den lavere CO2-belastning. Men vi oplever også en tilbageholdenhed i branchen, fordi nye materialer naturligt også rummer nye udfordringer – det kan være fugt, brand, holdbarhed og især økonomi. Det er derfor afgørende, at vi deler erfaringerne. Gode som dårlige. Jo flere projekter, vi får kortlagt og opsamler erfaringer fra, jo bedre,” siger Stig Hessellund, projektchef i Realdania.

Træ hvor det giver mening

Rapporten gør desuden opmærksom på, hvilken kontekst træ kan anvendes i. Træressourcerne skal nemlig benyttes, hvor det giver mening og skal foregå i en balance, hvor der ikke sker overforbrug af materialerne. Mere bæredygtigt byggeri handler derfor ikke kun om at bygge i træ, men også i høj grad om at optimere sit byggeri i forhold til andre strategier inden for bæredygtighed. At bygge mindre, bygge mere fleksibelt, udnytte hver kvadratmeter, optimere materialeforbruget, genbruge materialer, renovere og at tage højde for byggeriets funktionelle og kulturelle relevans for både dets brugere og samfundet. På den måde kan byggebranchen sikre et mere miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt byggeri.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen