Vilkår for brug

Betingelser

Vilkår for anvendelse

Læs disse betingelser for brug af webstedet. Ved at tage webstedet i brug accepterer du vilkårene. Kan du
ikke acceptere dem, må du ikke bruge webstedet.

Brug af webstedet

Træinformation giver dig ret til at få vist og hente materiale på dette websted til personlig, ikke-kommerciel
anvendelse, forudsat at du respekterer al ophavsret, varemærker og anden ejendomsret til de indeholdte
oplysninger, dokumenter og webstedet. Du er naturligvis velkommen til at linke til sider og informationer
på dette websted.

Du har ikke ret til at ændre i materialet på webstedet, genskabe eller offentligt fremvise, udføre, distribuere
eller på anden måde bruge materialet til andet offentligt eller kommercielt formål uden skriftlig tilladelse fra
Træinformation.

Al brug af materiale iht. disse Vilkår på ethvert andet websted, computere i netværk eller i trykte medier er
forbudt, uanset formål, uden skriftlig tilladelse fra Træinformation.

Brug af software

Hvis du henter software fra dette websted er anvendelsen underlagt licensvilkårene i softwarens licensaftale,
som følger med softwaren. Du har ikke ret til at hente eller installere software, før du har læst og accepteret
vilkårene i licensaftalen. For software, der anvendes på webstedet, gælder nærværende Vilkår for brug af
webstedet.

Cookies

Vi har bevidst begrænset anvendelsen af cookies. Vi anvender dem kun til trafik-log for at lave statistik over, hvor mange der besøger webstedet, og hvilke sider og funktioner der bruges.
Du kan indstille din webbrowser til at give dig besked om forespørgsler om cookie-placering eller afvise cookies helt. Du kan slette filer, der indeholder cookies, de er gemt som en del af din internetbrowser.

Ophavsret

Webstedet er ophavsretligt beskyttet, og al uautoriseret brug af ethvert materiale herfra vil føre til overtrædelse
af copyright og varemærkebeskyttelse.

Enhver form for kopiering, bearbejdning, oversættelse, modifikation og ethvert misbrug af hele eller dele af
dette websted i enhver form er forbudt.

Ethvert brud på disse vilkår medfører, at din ret til at bruge webstedet automatisk ophører, og du skal
øjeblikkeligt destruere det hentede eller trykte materiale.