Erhvervsbyggeri

Vandflyverhangar H53

Vandflyverhangar H53 er beliggende på Holmen i København. Hangaren, der blev opført i 1921 af arkitekten Christian Olrik er en af de tidligste spændbetonkonstruktioner af sin størrelse i Danmark. Hangaren husede luftmarinefartøjer, der blev brugt til rekognoscering. Senere blev den indrettet til artilleriskole og fungerede fra 1972 som militært værksted. I 2001 blev den ombygget…

Vandflyverhangar H53 Read More »

Grønlands Naturinstitut

Grønlands Naturinstitut er beliggende på et fjeldparti i Siaqqinneqområdet uden for Nuuk. En meget fornem, men også særdeles udfordrende beliggenhed. Den langstrakte vifteformede bygning består af to nord- og sydgående stokke forbundet med en glasbygning. For at minimere vindmodstand og mindske varmetabet har man valgt at placere bygningen langs med vindens retning. Om vinteren kommer de

Grønlands Naturinstitut Read More »