Skoler

Multihal Falkonergårdens Gymnasium

Lidt sænket ned i terræn ligger Falkonergårdens multihal mellem de to eksisterende gymnastiksale. Den bevarer på fornemste vis fornemmelsen af den gamle arkitektur, mens dens afrundede form, roterede placering i forhold til de eksisterende gymnastiksale og materialevalg også tilføjer kontraster, i form af ovenlys, nye rumligheder og lyse materialer. Projektet omfatter opførelse af en ny…

Multihal Falkonergårdens Gymnasium Read More »

Grønvangskolen

Grønvangskolen er en 3-sporet folkeskole til ca. 800 elever. Skolen er grupperet i fire bygninger – en stor hovedbygning og tre undervisningsbygninger. Hver af disse bygninger er udformet som en vinkel omkring et atrium, og bygningerne er placeret på plateauer, så de fremstår svævende over terræn. Hovedbygningen huser administration, faglokaler, pædagogisk servicecenter samt skolens aula.

Grønvangskolen Read More »