Træprisen 2006

I 2006 gik Træprisen til arkitekterne Lene Tranbjerg og Boje Lundgaard samt medarbejderne i Lundgaard & Tranberg arkitektfirma A/S, primært for byggeriet Tietgens Kollegiet. Placering af huset i bydelen fortæller om et kollegium, som skaber en sammenhæng imellem universitetstorv, kanal og universitetsgrønning. Huset løser samtidig en række funktionelle udfordringer på en enkel og ligefrem måde – fra adgang for gående, cykler og biler til en vægtning af det sociale liv både på de indre og ydre friarealer.

Tietgens Kollegiet er en smuk og spændende kombination af landskabsløsninger med belægninger og beplantninger, og bygningen rummer ligeledes et unikt samspil mellem træets materialitet, beton og kobber, som både er elegant udført og innovativt.

Præsentation af Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Lundgaard & Tranberg Arkitekter blev grundlagt i 1983 af Boje Lundgaard og Lene Tranberg. Lundgaard døde i 2004, hvorefter Lene Tranberg førte tegnestuen videre. Lundgaard & Tranberg Arkitekter beskæftiger sig med udvikling og realisering af projekter indenfor arkitektur, by- og landskabsplanlægning samt produktdesign.

Gennem deltagelse i konkurrencer og realisering af byggerier indenfor en bred vifte af opgavetyper har tegnestuen i mere end 20 år positioneret sig som en af Danmarks mest anerkendte og prisvindende arkitektvirksomheder.

Tegnestuen har desuden løbende medvirket til forskningsprojekter og forsøgsbyggeri i samarbejde med førende videnscentre, blandt andet om proces- og produktudvikling i byggesektoren og om bæredygtigt boligbyggeri.

Lundgaard & Tranberg Arkitekter er kendt for sin nyskabende, originale arkitektur, og for evnen til samarbejde og ledelse i forbindelse med realisering af byggeri. Tegnestuens arbejder har vundet adskillige nationale og internationale priser, og er publiceret i bøger og førende fagtidsskrifter verden over.

Andre prisvindere