Råå Förskola

Adresse
Lybecksgatan 13
25269 Råå
Sverige

Bygherre
Helsingborgs Stad, Maria Jonason


Byggeprincip
Anden træstruktur

Facadebeklædning
Andet træ

Opført
2013

Foto
Adam Mørk

Raa14_1920x925px

På en strandeng mellem Råå Södra Skola og Øresund ligger børneinstitu­tionen Råå Förskola. Bygningen er designet med udgangspunkt i det omgivende landskab, de flade svagt skrånende klitter og de små fiskerhuses markante typologi. Store vinduespartier i facade og tag skaber en tæt kontakt med havet og det omgivende landskab og giver optimalt dagslys hele året rundt. Projektet har anvendt en ny måde at designe klimabeskyttelse på med facader, der minder om drivtømmer.

Institutionen huser fire børnegrupper – hver med sit grupperum, der i facaden er fremhævet med fiskerhusgavle. Imellem gavlene er fællesrummene pla­ceret, de er delt op og afgrænset af åbne reolvægge i krydsfiner. Sammen med det grønne gulv er der skabt en fly­dende rumoplevelse, sammenhæng og gennemsigtighed i hele byggeriet. Interiøret er funktionelt og er designet, så det inviterer til berøring og oplevelser.

Institutionen er forbundet med den eksis­terende skole og i sammenbygningen/overgangen er der skabt et huleagtigt rum til garderober.

Ind mod skolen i læ for Øresund er der etableret en naturlegeplads, hvor strandengens beplantning mod havet er blevet genetableret.

Projektet har været flere år undervejs og er skabt i løbende dialog med brugerne igennem hele processen.

Der er anvendt en træskeletkonstruktion, som på tag og facade er beklædt med 22×40 mm forpatinerede robinietrælister på baggrund af henholdsvis sort tagpap og sorte cementfiberplader. Indvendigt er konstruktionen beklædt med gips, mens vinduesindfatninger og vinduesplader er i LVL.

Byggeriet har fået Skånes Arkitekturpris for bedste byggeri i 2014, den internationale Iconic Award uddelt af The German Design Council i 2015, og Träpriset i 2016.

Lignende projekter

IdrætsbørnehavenRymarksvej1500px

Idrætsbørnehaven Rymarksvej

Idrætsbørnehaven er en udflytterbørnehave, som ligger med adgang til de store, åbne udearealer i og omkring Mindelunden på ydre Østerbro....
Børnegården_Bifrost1_1920x925

Børnegården Bifrost

Daginstitutionen Bifrost med børn fra 0-6 år ligger i landsbyen Hjortshøj 15 km nordøst for Århus. Den er opført i...
Fremtidens Børnehjem

Fremtidens Børnehjem

Fremtidens Børnehjem er et foregangsprojekt for en helt ny type døgninstitution for udsatte børn og unge i Kerteminde. Den tegl-...