Fremtidens Børnehjem

Adresse
Strandgårds Alle
5300 Kerteminde
Danmark

Bygherre
Kerteminde Kommune

Arkitekt

Byggeprincip
Andet

Facadebeklædning
Andet træ, Andet materiale

Opført
2014

Foto
Mikkel Frost | CEBRA

Fremtidens Børnehjem

Fremtidens Børnehjem er et foregangsprojekt for en helt ny type døgninstitution for udsatte børn og unge i Kerteminde. Den tegl- og træklædte trækonstruktion leger med velkendte elementer og former for at skabe et hjemligt miljø i en moderne bygning, der i udformning og organisering fokuserer på beboernes særlige behov. Fremtidens Børnehjem kombinerer det traditionelle hjems trygge rammer med nye idéer om, hvad et børnehjem er og hvilke behov det skal opfylde.

Visionen for den nye institution handler om at skabe omgivelser, der fremmer sociale relationer og fælleskab samtidig med at tilgodese børnenes individuelle behov – et sted, som de er stolte over at kalde deres hjem og som forbereder dem til deres fremtidige vej i livet på den bedst mulige måde. De fysiske omgivelser afspejler en praksisorienteret pædagogisk tilgang, hvor arkitekturen aktivt understøtter pædagogernes daglige arbejde med beboerne, som kæmper med psykiske, sociale og adfærdsproblemer.

Projektet tager sit naturlige afsæt i hjemmets velkendte grundfigurer: det klassiske rektangulære hus med saddeltag og kvistmotivet. De to elementer er anvendt i deres mest forenklede form for at skabe et genkendeligt ydre udtryk, der samtidig integrerer bygningen i det omkringliggende villakvarter. De udgør projektets grundlæggende arkitektoniske DNA, der udtrykker inklusion, variation og tryg atmosfære.

Kvistene giver beboerne mulighed for at sætte deres personlige aftryk ved at de involveres i indretningen og brugen af disse ”bonusrum” ud fra skiftende behov varierende aktiviteter. Kvistenes forskellige størrelser og orientering tillader en bred vifte af anvendelsesmuligheder som f.eks. læse- og filmhjørner, arbejdsrum til lektier, kreative værksteder, fællesrum til større forsamlinger og fester etc.

Dette understøttes af materialevalget, der tager afsæt i den nordiske byggetradition. Tegl og træ kendes fra det klassiske hus og er gennemgående elementer i børnehjemmets udtryk, men anvendes ligesom de to grundfigurer på en anderledes og identitetsskabende måde. Taget og de øst-/vestvendte facader beklædes med flade teglsten lagt på klink således, at de danner en sammenhængende flade. Gavlene mod nord og syd fremstår lette og beklædes med træ, som giver ‘varme’ til de udvendige opholdsrum og ankomstarealer. Indvendigt er huset præget af lyse, venlige og naturlige toner. Der lægges i høj grad vægt på at skabe en hjemlig atmosfære med varme materialekarakterer, der samtidig tillader, at den enkelte beboer kan sætte et personligt præg på sit hjem.

Læs mere på ArchDaily

Lignende projekter

Raa14_1920x925px

Råå Förskola

På en strandeng mellem Råå Södra Skola og Øresund ligger børneinstitu­tionen Råå Förskola. Bygningen er designet med udgangspunkt i det...
Halle-Klaus_1920x925px

School and Hall Klaus

Skolekomplekset i Klaus er bygget som erstatning for en tidligere skole samme sted. Projektet er designet som et fleretagers passivhus...
IdrætsbørnehavenRymarksvej1500px

Idrætsbørnehaven Rymarksvej

Idrætsbørnehaven er en udflytterbørnehave, som ligger med adgang til de store, åbne udearealer i og omkring Mindelunden på ydre Østerbro....