Voss videregående skole

Adresse
5700 Voss
Norge

Bygherre
Hordaland Fylkeskommune


Byggeprincip
Træskeletkonstruktion, Andet

Facadebeklædning
Nåletræ- nordlige halvkugle

Opført
2014

Foto
AART Architects

Voss_1920x925px

Skolen er tænkt og indrettet til at stimulere elevernes evne og lyst til at lære. Den henter inspiration i de naturskønne omgivelser og udnytter udsigten og dagslyset fuldt ud.

Et indre fællesrum binder skolen sammen på tværs af fag og alderstrin, og fra fællesrummet fordeler de erhvervsfaglige linjer sig i en komposition af forskudte bygningslænger.

Skolen indeholder seks erhvervskolelinjer med omkring 380 elever og 100 ansatte. De faglige linjer er placeret i en rektangulære bygningsvolumener sammensat i en H-form, der fra et stort fællesrum strækker sig ud mod det grønne landskab. Disponeringen gør det nemt for brugere og besøgende at orientere sig i bygningen og etablerer visuel kontakt fra skolegården og ud til de forskellige afdelinger.

Fællesrummet giver plads til idræt og kulturelle arrangementer og trækker landskabet langt ind i skolen, der inde som ude er klædt i træ. En stor glasfacade lader udsigten til sø, skov og fjeld strømme ind. Udsigten går igen i de mange rum til faglig praksis og fordybelse som et lyst og levende læringslandskab, der flyder gennem skolen i forskellige niveauer.

Værksteder ligger i direkte forbindelse med læringsrum til teoretisk fordybelse. Ifølge arkitekterne er det et bevidst arkitektonisk greb med tanke på at skabe tværfaglig synergi og give eleverne en dybere forståelse for samspillet mellem teori og praksis – og i sidste ende klæde dem bedst muligt på til det arbejdsliv, som venter.

Der er brugt en træ som beklædning udvendigt og indvendigt og delvist også til konstruktionen, hvilket spiller godt sammen med både det arkitektoniske hovedgreb og den lokale byggeskik.

Byggeriet modtog International Architecture Award 2018

Lignende projekter

Grønvangskolen5_1920x925

Grønvangskolen

Grønvangskolen er en 3-sporet folkeskole til ca. 800 elever. Skolen er grupperet i fire bygninger - en stor hovedbygning og...
Raa14_1920x925px

Råå Förskola

På en strandeng mellem Råå Södra Skola og Øresund ligger børneinstitu­tionen Råå Förskola. Bygningen er designet med udgangspunkt i det...
Halle-Klaus_1920x925px

School and Hall Klaus

Skolekomplekset i Klaus er bygget som erstatning for en tidligere skole samme sted. Projektet er designet som et fleretagers passivhus...