Foreningshuse

Fremtidens Foreningshus i Randers

Fremtidens Foreningshus er en for­tolkning og videreudvikling af den “anonyme bygningstype” i den danske byggetradition, hvis karakteristika ofte er enkle planløsninger, beskeden materialeholdning og præcise synlige konstruktioner. Fremtidens Forenings­hus består af én længe rytmisk defineret af markante limtræsspær. Bygningen er robust og besidder en høj grad af fleksibilitet så det kan tilpasse sig loka­liteten, terræn,…

FDF Friluftscenter Sletten

FDF Friluftscenter Sletten danner med sine 1150 kvadratmeter ramme om lejr- og friluftsliv. Fra bygningens åbne, indre rum ses det omgivende landskab gennem glasfacaden i hele rummets bredde. Den gennemgående brug af træ, tegl og sten, skaber kontakt mellem arkitektur og landskab. Husets tætte kontakt til naturen understreges af den store pejs, der udgør hjertet…

Fremtidens Foreningshus Holbæk

Husets idé er et fleksibelt byggesystem, der med enkle elementer kan sammenstykkes alt efter den aktuelle forenings behov og placering. Foreningshuset i Holbæk består af et rektangulært volumen med to klimazoner: Den ene er en overdækket zone (472 m2) afgrænset af et espalier, som definerer husets ydre udstrækning. Den anden er et klimatiseret indre volumen…