Frankrig

Taverny Medical Center

Projektarbejdet på Taverny Medical Center blev påbegyndt i juli 2016 af Taverny byråd. For at kompensere for manglen på praktiserende læger i landområderne, ønskede man at samle et multidisciplinært team af medicinske læger og sundhedspersonale ét sted. Da bygningen ligger i et fragmenteret byområde ud til en motorvej, er den relativt lukket udadtil, men åbner…

Taverny Medical Center Read More »

The Barn

I den franske naturpark Boucles de la Seine har man forvandlet en lade i ruin til bolig. Placeret tæt på ​​floden plejede laden at være lager for foder til transportheste. Kun bygningens træskeletkonstruktion var fortsat intakt. Det nye hus blev bygget med intentionen om at være lige så rustikt som laden – uden forfining eller

The Barn Read More »