Danmarks første klimaneutrale børnehus

Adresse
Transformervej 1
2860 Søborg
Danmark

Bygherre
Gladsaxe kommune


Opført
2021

Grønnegården_visualisering1920x925
05.07.2021

Gladsaxe binder fortid og fremtid sammen i det svanemærkede institutionsbyggeri Grønnegården.

I begyndelsen af 2022 vil 144 børn og 32 voksne kunne flytte ind i børnehuset Grønnegården. Projektet forener renovering af en gammel trælade med nyopførte træbygninger i en harmonisk enhed, der favner fremtidens ønsker om bl.a. bæredygtighed, sundt indeklima, det nære i det store, aktivitet og sanselighed i hverdagen. Om 50 år vil den nye institution ifølge beregninger fortsat have et negativt CO2 aftryk.

Som erklæret verdensmålskommune har Gladsaxe kommune for år tilbage besluttet udelukkende at bygge svanemærkede børnehuse. Kommunen går nu skridtet videre ved også at bygge CO2-neutralt i dette projekt, der alt i alt adresserer 9 af de 17 verdensmål.

”Bæredygtighed og stedets ånd og historie er basis for dette byggeri. Vi har brugt masser af massivtræ i konstruktionerne. Det er træ, der under væksten har optaget masser af CO2, som fortsat er lagret i træet i børnehuset. Dermed bliver Grønnegården ikke bare CO2-neutralt, men et byggeri, der bidrager positivt til reduktion af CO2”, udtaler Ebbe Wæhrens fra BBP Arkitekter til Dagens Byggeri.

Stor klimakompensation er en gevinst
Ifølge LCA-beregninger kompenserer den store mængde CO2, der med træet indbygges i bygningen, for den CO2, der udledes fra produktionen af samtlige byggematerialer, transport og opførelse. Ovenikøbet så rigeligt, at der selv efter 50 års drift og opvarmning, stadig er et negativt CO2-aftryk.

Flere miljøvenlige tiltag
Udover træ vil byggematerialerne blandt andet være genbrugsmursten, som kommer fra gamle bygninger. I det nye byggeri bruges cementfri kalkmørtel, sådan at murstenene vil kunne genbruges igen-igen om måske 100 år. Genbrugsmursten indgår fx i brandvægge mod træladen, i nederste del af træladens facader og i vådrumskerner.

Bæredygtighed kommer også til at blive afspejlet i det færdige børnehus på andre måder. Et stort solcelleanlæg på taget skal levere strøm til børnehuset, ligesom udeområderne og legepladsen får vild natur, der fremmer biodiversitet.

Gamle og nye bygninger i harmonisk enhed
BBP arkitekter har udformet den nye børnegård som en firlænget gård med et nyt stort hovedhus og to nye sidebygninger. En af længerne er den mere end 100 år gamle kornlade, der i nyere tid har fungeret som ridehal, marchhal og loppemarkedshal. Laden med de buede limtræsspær, har været med hele vejen i Gladsaxes transformation fra landbrugsland til en moderne forstad. Nu er det tid til en ny funktion for bygningen som en aktiv del af børnehusets legeområde og som ramme for fysisk udfoldelse for førskolebørn og deres forældre. 

Træoverflader skal ældes med ynde
Træbeklædningen på Grønnegårdens stalde og lade har givet arkitekterne inspiration til den gennemgående træbeklædning, som bliver malet i en jordfarve, der harmonerer med bygningernes oprindelige røde og gule farve. Billedkunstner Malene Bach har stået for farvesætningen af de indvendige CLT-vægge. Nogle af vægoverfladerne er påført laserende brandmaling, så træets struktur fortsat er synlig, og farverne skal bidrage til at give børn og voksne ro og velvære i hverdagen.

Lignende projekter

Fremtidens Børnehjem

Fremtidens Børnehjem

Fremtidens Børnehjem er et foregangsprojekt for en helt ny type døgninstitution for udsatte børn og unge i Kerteminde. Den tegl-...
Raa14_1920x925px

Råå Förskola

På en strandeng mellem Råå Södra Skola og Øresund ligger børneinstitu­tionen Råå Förskola. Bygningen er designet med udgangspunkt i det...
IdrætsbørnehavenRymarksvej1500px

Idrætsbørnehaven Rymarksvej

Idrætsbørnehaven er en udflytterbørnehave, som ligger med adgang til de store, åbne udearealer i og omkring Mindelunden på ydre Østerbro....