Sverige

Träloftet

Träloftet i Vallastaden imødekommer en række nutidige og fremtidige udfordringer inden for boligbyggeri med at bygge sunde boliger af fornybare materialer. Teknikken til at bygge rationelt med træskeletkonstruktioner udvikler sig mod et økonomisk, konkurrencedygtigt alternativ til stål og beton. Bygherren har medvirket i det omfattende boligbyggeri i Sverige i løbet af perioden fra 1965 til…

Träloftet Read More »

Karlshamn Havnebad

Karlshamn har en lang badetradition, men kyststrækningen fra Ystad til Borgholm har i mange år savnet et havnebad. Nu har en lokal forening i samarbejde med kommunen og lokale sponsorer realiseret en mangeårig drøm. Sammen med det tilstødende Väggabadet har Karlshamn fået et unikt område med indendørsbad, udendørsbad og havbad. Det klassiske badehus i moderne

Karlshamn Havnebad Read More »

Nordiska Akvarellmuseet

Byggeriet ligger på øen Tjörn nord for Gøteborg og er placeret, hvor blottede klipper møder havet. Hovedindgangen til museet ligger mellem bygningen og fastlandsklipperne, der åbner sig mod et nærliggende badeområde. En træpromenade langs museet fører til en anden indgang fra vandsiden. Overfor museumsbygningen på den lille ø Bockholmen i ly af klipperne og forbundet

Nordiska Akvarellmuseet Read More »

Strandparken

Sundbyberg er en hurtigt voksende kommune tæt på Stockholm. Bygherrens indsats for både at udvikle og formidle træbyggeriets muligheder og udfordringer er et eksempel til efterfølgelse. Bygherren på projektet blev tilbudt en af de bedste beliggenheder placeret ved søen Mälaren. Fokus i projektet har været at anvende træ så meget som muligt. Den bærende konstruktion

Strandparken Read More »

Malmø Live

Det 54.000 kvadratmeter store koncert-, kongres- og hotelkompleks er placeret i Neptuniparken på Universitetsholmen i Malmø. Komplekset fremstår som en klar og let aflæselig komposition af kubiske bygningsvoluminer. Gennem voluminernes indbyrdes hierarki, sammenstød og lette vrid optages retninger og skalaspring fra de omkringliggende bykvarterer, mens bygningsfacadernes homogene udtryk binder kompositionen sammen til en arkitektonisk helhed.

Malmø Live Read More »

Råå Förskola

På en strandeng mellem Råå Södra Skola og Øresund ligger børneinstitu­tionen Råå Förskola. Bygningen er designet med udgangspunkt i det omgivende landskab, de flade svagt skrånende klitter og de små fiskerhuses markante typologi. Store vinduespartier i facade og tag skaber en tæt kontakt med havet og det omgivende landskab og giver optimalt dagslys hele året

Råå Förskola Read More »

Naturum Vattenriket

Man havde regnet med ca. 40,000 besøgende i løbet af det første år. Efter kun seks måneder havde Vattenriket tiltrukket dobbelt så mange besøgende. Området, der blev udpeget som biosfæreområde af UNESCO i 2005, er et vellykket eksempel på, hvordan et besøgscenter kan skabe en interesse i samspillet mellem natur og menneske. Med sit vindende

Naturum Vattenriket Read More »